Microsoft Azure AD / Azure B2C

Förenkla säker åtkomst med Microsoft Azure Active Directory

Microsoft Azure Active Directory-identitetstjänsten (Azure AD/AAD) för företag är en enkel inloggning och multifaktorautentisering som förenklar åtkomst till appar från valfri plats med Azure AD-konton. Med AAD är det enkelt att integrera ert AD i molnet.

Vad är Azure AD?

För att kunna ta emot användardata görs en federativ integration med Microsoft Azure AD eller Azure B2C.

Svensk e-identitet hjälper er organisation enkelt att konfigurera upp en integration med Microsoft Azure AD för åtkomst till era appar och tjänster.

Läs mer om Azur hos Microsoft