SPAR

SPAR-slagning för folkbokförings-adresser

Om ni vill ha detaljerad information om vem som loggar in till ert system – folkbokföringsadress och personnummer – kan vi erbjuda SPAR-slagning som tillval för inloggning med BankID och/eller Freja eID samt med Personvalidering.

Statens personuppgiftsregister – SPAR – är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare.

 

Tidigare folkbokföringsadresser i Utökat SPAR

Vi kan även erbjuda Utökat SPAR, där även tidigare folkbokföringsadresser listas. Där finns också möjlighet att tydligt få avisering om en användare har sekretessmarkering (skyddade personuppgifter)

 

Information om relationer

Vad gäller ytterligare utökad information kring relationer, exempelvis relationen vårdnadshavare-barn finns den att tillgå för offentliga organisationer (kommuner, regioner och myndigheter) via Skatteverkets tjänst NAVET. För privata aktörer är det dock svårare. Informationen finns i Statens personuppgiftsregister, men det finns begränsningar i reglerna kring vilka som får hämta ut informationen. I dessa fall rekommenderar vi att företaget själv söker behörighet hos SPAR.