E-legitimation

Anslutning till
alla godkända
e-legitimationer
på marknaden

Svensk e-identitet ansluter era e-tjänster enkelt och säkert till samtliga godkända svenska e-legitimationer som finns på den Svenska marknaden, oavsett om det gäller en eller alla i ett paket. Om särskilda anpassningar eller tillägg behövs hos er hjälper vi förstås till även med det.

Vad är en e-legitimation?

Med hjälp av en e-legitimation även kallad e-leg, eID eller e-ID kan en användare legitimera sig, logga in få åtkomst till olika myndigheters, företags och arbetsgivares elektroniska tjänster på nätet.

Fyra e-legitimationer är godkända av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) för privatpersoner och deras leverantörer inom både privat och offentlig sektor i Sverige: BankID (även Mobilt BankID), Freja eID+, AB Svenska Pass och Telia E-legitimation. Inom vård och omsorg finns en femte godkänd e-legitimation för säker åtkomst information; SITHS vilken vi erbjuder tjänster kring både anslutning och administrativa ombudstjänster kring HSA och SITHS.