SITHS-kort

Gör inloggning i vårdsektorn enkel med SITHS-kort och SITHS e-id

2019 blev SITHS formellt godkänd som utfärdare av Svensk e-legitimation i tjänsten.

Läs mer om SITHS e-id på Ineras hemsida

 

SITHS-kort

Inloggning kräver Net iD Enterprise och/eller Net iD Access

För att logga in med SITHS-kort behövs en eller två klienter från NetiD; Enterprise och Acess. Ikonen för NetiD-klienterna syns för användaren längst ned i högra hörnet på datorn. NetiD Enterprise har en ikon med röd färg, och NetiD Access har en ikon med blå färg.

 • Vilka är skillnaderna mellan Enterprise och Access?

 • En av de viktigaste skillnaderna mellan de Enterprise och Access, är att SITHS via Net iD Access också möjliggör signering med SITHS. Detta är inte möjligt med Net iD Enterprise. Valet av klient styrs av vilka slutanvändarna är och vilken klient de använder för att läsa av certifikatet på sitt SITHS-kort.

  Systemleverantör som vill låta användare logga in med mobilt SITHS måste erbjuda inloggning via Net iD Acess. Läs mer om mobilt SITHS här.

 
 • Vad ska vi välja?

 • Det säkraste är att erbjuda era användare båda lösningarna eftersom en användare som har Net iD Access inte kan logga in på tjänsten som är byggd för Net iD Enterprise, och vice versa.

 
 
 • Hur implementeras tjänsterna?

 • Tjänsterna implementeras via vårt GrandID API. Ni får en API-nyckel och tjänstenycklar av oss som ni implementerar. För att testa tjänsterna under implementationen behövs ett testkort och en kortläsare som kan beställas här i vår kundportal. NetiD-klienterna behöver laddas ned till den dator som de ska testas med. Länkar för nedladdning finner du här.

   

   

 
 • Testa i 14 dagar

 • Ni får testa tjänsten i 14 dagar kostnadsfritt. Perioden startas när ni erhåller testnycklarna, efter de 14 dagarna kontaktar vi dig för att stämma av om du vill beställa, då vi skickar ett avtal till dig som du får underteckna. Om du inte vill förlänga stänger vi nycklarna.