Svenska Pass e-legitimation

En godkänd
e-legitimation från Svenska Pass med högsta tillitsnivån

AB Svenska Pass är tillsammans med BankID och Verisecs Freja eID+ godkänd som Svensk e-legitimation på den allra högsta tillitsnivån. Implementera Svenska Pass för att säkerställa att er organisation kan erbjuda era användare alla giltiga e-legitimationer på den svenska marknaden.

Med Svensk e-identitet blir implementationen av Svenska Pass enkel och säker

Svensk e-identitet gör implementationen av Svenska Pass mycket enkel och smidig för er som organisation. Det enda ni behöver göra är att installera ett API och sedan säkerställer vi att certifikatet som används är korrekt och att det inte är revokerat. Vi kollar även att pinkoden är korrekt med hjälp av programvaran som används. Det går också att välja att få information från Statens personadressregister – SPAR – som tillägg.

Hur fungerar Svenska Pass e-legitimation?

På Skatteverkets id-kort, som började ges ut i september 2017, finns det en e-legitimation som är utfärdad av AB Svenska Pass. Det betyder att användaren på sitt fysiska id-kort också har en elektroniskt id-handling, som kan användas för att identifiera sig i Skatteverkets e-tjänster, eller e-tjänster hos andra aktörer som stödjer Svenska Pass. Säkerställ att dessa användare också kan logga in hos er organisation genom att implementera e-legitimationen Svenska Pass i era system.

Svenska Pass – godkänd för högsta tillåtsnivån

AB Svenska Pass är godkänd av den statliga myndigheten DIGG för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation på tillitsnivå 4, vilket är den högsta tillitsnivån i Sverige.

Svenska Pass definieras därmed som en säker tvåfaktorsinloggning. AB Svenska Pass ägs av Gemalto.

Vad är e-legitimation?

En e-legitimation (som också kallas e-leg, e-id eller eID) från exempelvis Svenska Pass är en elektronisk id-handling som en användare kan använda för att legitimera sig på ett säkert sätt på nätet.