Skolfederation Mini - Digitala Nationella Prov

Smidig anslutning för försöksskolor inför digitala nationella prov

År 2022 ska alla nationella prov genomföras digitalt. I förberedelserna för att få teknik och arbetsrutiner på plats har 100 skolor blivit utvalda av Skolverket i en försöksverksamhet. Svensk e-identitet har tagit fram en paketerad lösning för digitala nationella prov så att försöksskolorna enkelt ska kunna ansluta sig.

Digitala nationella prov – det här ingår i paketet

  • Teknisk anslutning till Skolfederation Mini (tidigare Skolfederation DNP)
  • En IdP med stöd för G Suite eller Microsoft AD. Möjlighet att ansluta fler vid behov finns.
  • Hämtning av användarinformation från användarregister i AD eller Google för behörighetsstyrning vid inloggning till digitala nationella prov.
  • En inloggningsmetod för tvåfaktorsautentisering av skolpersonal, välj mellan BankID och Mobilt BankID, engångslösenord via SMS, Freja eID+, Google Authenticator eller Microsoft Autenthicator.
  • Fritt antal användare och inloggningar.

Digitala nationella prov – möjliga tillval

Pris och villkor

Erbjudandet för digitala nationella prov gäller endast de av Skolverket utvalda skolorna, inte hela skolhuvudmannens skolverksamhet.

  • Startavgift: 10 000 kr
  • Månadsavgift: 500 kr

Tillkommande IdP

En IdP ingår i paketet, vid behov av fler kan tillval ytterligare IdP göras.

  • Startavgift: 5 000 kr
  • Månadsavgift: 500 kr

Flera inloggningsmetoder

Fler inloggningsmetoder kan erbjudas, kontakta oss för mer information.

Kontakt 

Provisionering ingår inte

För att användarna ska kunna logga in till Skolfederation Mini under försöksperioden måste de finnas registrerade hos Skolverket. Hur det ska gå till och exakt vilken information som ska registreras i förväg är inte helt fastställt ännu. Skolverket jobbar vidare med frågan. Provisionering ingår därför inte i detta paket.

Välkomna att höra av er så hjälper vi er vidare!