LiV

Legitimering
i Vården

LiV är Svensk e-identitets flexibla alternativ för säker åtkomst till E-hälsomyndighetens tjänster – för både vårdgivare och systemleverantörer. Med LiV kan vårdgivare välja den inloggningsmetod som passar dem bäst: SITHS, BankID eller Freja eID+, så länge den är godkänd av DIGG eller fått dispens av E-hälsomyndigheten.

En licens är allt som behövs för vårdgivare att uppfylla alla krav

LiV är en enkel, flexibel och framtidssäkrad åtkomsttjänst utan begränsningar för vem som kan – eller får – använda den. Hela informationssäkerhetspaketet för Säker åtkomst ingår, liksom stöd för att hantera nödvändiga användarattribut. En licens för LiV är det enda som behövs för att ni som vårdgivare ska uppfylla alla de krav som ställs på en aktör för säker åtkomst. Tjänsten fungerar för regioner, apotek och veterinärer. Även fritidsförskrivare kan nyttja den eftersom den har ett mycket lågt pris.

LiV är ett modernt sätt för systemleverantörer att förenkla för vårdgivarkunder

För systemleverantörer är det enkelt att ansluta till LiV, antingen via Svensk e-identitets GrandID API eller SAML. Ni ansluter er till en federativ IdP vilket innebär att ni inte behöver – eller ens kan – välja metod som vårdgivarna ska använda vid inloggning. Vårdgivaren gör valet själv när de köper licenser för LiV.

Endast en integration

En integration ger tillgång till alla vårdgivare och inloggningsmetoder utan att ni någonsin behöver förändra den tekniska integrationen när det tillkommer inloggningsmetoder eller vårdgivare. Som bonus ingår även stöd för de övriga operatörerna; Sambi och Inera när ni ansluter till LiV.

Vad menas med Säker åtkomst?

Säker åtkomst innebär att vårdgivaren måste logga in via en operatör som är godkänd av E-hälsomyndigheten. Operatörens roll är, förutom att tillhandahålla en säker lösning för inloggning, att granska vårdgivarens informationssäkerhetsarbete.

Alla vårdgivare måste göra en självdeklaration som bland annat innefattar ett strukturerat informationssäkerhetsarbete, riskhantering och incidenthantering. Operatören ansvarar för att vårdgivaren, eller ”Aktören” som E-hälsomyndigheten benämner vårdgivaren, uppfyller dessa och flera andra krav. En operatörs roll är mycket lik den roll som Sambiombudet skulle ha i Sambi.

Nya krav för säker åtkomst från 1 maj 2022

När en vård- och omsorgsgivare, apotek, veterinär eller fritidsförskrivares systemleverantör har anslutit till NLL via E-hälsomyndighetens versionspaket 20.1 (senast 1 maj 2022) gäller nya krav för att nå E-hälsomyndighetens tjänster exempelvis via ett receptsystem.

Här finns mer information om de nya förutsättningarna för säker åtkomst på E-hälsomyndighetens webbplats 

Vad händer med Sambi?

Sambi var tänkt att att bli en operatör vid sidan av LiV.

Läs våra Sambirekommendationer här