HSA-katalog, SITHS-kort, e-frikort, funktionscertifikat

Heltäckande ombuds-tjänster

Våra heltäckande ombudstjänster gör det enkelt och kostnadseffektivt för olika organisationer att ansluta till och använda olika säkerhetstjänster. Tusentals aktörer inom privat vård och omsorg, kommuner, myndigheter och systemleverantörer är redan trogna kunder.

Se ett stolt urval av våra kunder här

HSA ID

Många fördelar med oss som ombud

  • Bli anslutna till HSA & SITHS
  • Få er information korrekt hanterad i HSA-katalogen
  • Få åtkomst till nationella e-tjänster som till exempel Pascal, NPÖ och e-Frikort. Samt andra system som använder HSA för behörighetsstyrning och datakälla.
  • Beställa funktionscertifikat för säker kommunikation mellan servrar
  • Beställa testkort
  • Få åtkomst till HSA-attribut
  • Få enkel åtkomst till e-frikort
  • Beställa funktionscertifikat och kortläsare