Guide för dig som är ID-administratör och behörig beställare

ID-administratör

På den här sidan har vi samlat information till dig som är utsedd till ID-administratör (tidigare korthandläggare) och/eller behörig beställare. Har du frågor eller behöver guidning är du välkommen att kontakta oss.

Vad innebär det att vara ID-administratör?

 • Att ansvara för att rutiner och regelverk följs.
 • Att förvara SITHS-korten inlåsta i ett utrymme som endast ID-administratören har tillgång till, fram tills dess att kortet lämnas över till kortanvändaren.
 • Att kontrollera att kortanvändarnas ID-handling är korrekt. Kontrollprocess ID-handling
 • Att SITHS-korten lämnas ut via SITHS Admin på korrekt sätt, se guide nedan. Kort som inte är korrekt utlämnade kommer att spärras av oss.
 • Att SITHS-kortet har status Mottaget innan kortet lämnas över till kortanvändaren.

Utlämningsrutin

 • Kortanvändaren kommer till kortkontoret.
 • Kortanvändaren identifierar sig och bekräftar att hen har rätt pinkoder med sig.
 • ID-administratören verifierar det levererade kortet mot användaren och användarens ID-handling.
 • ID-administratören kontrollerar kortnummer och lämnar ut kortet i SITHS Admin.
 • ID-administratören anger vilken ID-handling som använts.
 • ID-administratören skriver under utlämnandet och överlämnar kortet.
 • Kortanvändaren sätter det nya kortet i kortläsaren.
 • Kortanvändaren läser och godkänner villkoren.
 • Kortanvändaren skriver under mottagandet elektroniskt.

Lämna ut SITHS-kort i SITHS Admin

Du som ID-administratör behöver ha två stycken kortläsare. Kortanvändare ska vara på plats, visa upp en giltig legitimation och ha med sig sina pinkoder.

Innan korten lämnas över till kortanvändaren ska följande göras:

 1. Sätt ditt kort i en av kortläsarna och logga in till SITHS Admin https://cve.trust.telia.com/CCAT (använd Internet Explorer), välj ditt SITHS-certifikat och skriv in din kod för legitimering.
 2. Klicka på din enhet och den person du ska lämna ut kortet till.
 3. Kontrollera kortanvändarens ID-handling.
 4. Klicka på Lämna ut kort, markera kort och korrekt ID-handling, signera med din pinkod för underskrift.
 5. Nu ska kortanvändaren kvittera att kortet tas emot. Kortanvändaren sätter det nya kortet i den andra kortläsaren.
 6. Klicka på Kvittens och be kortanvändaren läsa och godkänna villkoren genom att skriva in sin pinkod för underskrift.
 7. När kortet har status Mottaget är det klart. Lämna över Telias allmänna villkor utskrivet på papper tillsammans med kortet.
 8. Nu kan du fortsätta med nästa person alternativt logga ut från SITHS Admin.

Här kan du skriva ut instruktionen

Viktig information till er som byter ut era Teliakort mot SITHS-kort

OBS! Ni som bytt era Telia-kort till SITHS företagskort måste lämna ut de nya SITHS-korten med era gamla Telia-kort. När första SITHS-kortet är utlämnat och har status Mottaget i SITHS Admin behöver ni inte längre logga in i SITHS Admin med ert Telia-kort.

Exempel: Ni har beställt nya SITHS-kort till person A och person B. Båda personerna är utsedda till ID-administratörer. Person A loggar in i SITHS Admin med sitt gamla Telia-kort och lämnar ut kortet enligt rutin till person B. När kortet har status Mottaget i SITHS Admin får kortet lämnas över. Person B loggar därefter in i SITHS Admin med sitt nya SITHS-kort och lämnar ut det nya SITHS-kortet till person A.

När SITHS-korten har status Mottaget i SITHS Admin kan ni uppgradera de nya korten till SITHS e-id. Det är inte tillåtet att uppgradera ett kort som har status ”skickat” i SITHS Admin. Dessa kort kommer att spärras utan förvarning.

Uppgradera till SITHS e-id

Läs mer om uppgraderingen här

Kortstatus

 • Kort som har status skickat måste lämnas ut och kvitteras elektroniskt i SITHS Admin innan det får lämnas över till kortanvändaren.
 • Kort som har status utlämnat måste kvitteras av kortanvändaren i SITHS Admin. Om kortanvändaren inte kan kvitterna med pinkoden får kortet inte överlämnas till kortanvändaren.
 • Kort som har status mottaget är korrekt utlämnat i SITHS Admin och får överlämnas till kortanvändaren.

Reservkort/tillfälliga kort

Kan beställas av oss och användas av tillfällig personal, personer som saknar svensk folkbokföringsadress, personer som har skyddade personuppgifter eller personer som förlorat/glömt sitt ordinarie kort. Ett krav för att reservkorten ska fungera är att personen finns registrerad i HSA-katalogen. Om ni vill beställa reservkort så mejlar ni oss den beställningen. Beställningen ska innehålla antalet reservkort samt leveransadress.

Guide – lämna ut reservkort i SITHS Admin

Allmän information om HSA och SITHS

Nyregistrering av person

När ni vill registrera en ny person i HSA-katalogen samt beställa SITHS-kort mejlar ni beställning till oss ombud@e-identitet.se. Beställningen ska innehålla personens namn, personnummer och mejladress. Ska personen ha behörighet till ett medarbetaruppdrag (tex Pascal) som är registrerat av oss bör även det framgå i beställningen. Ni kan även komplettera med den informationen vid ett senare tillfälle.

Kortet skickas till den REK-adress som ni har angivit sedan tidigare. Koderna skickas till kortanvändarens folkbokföringsadress, personen måste ha en svensk folkbokföringsadress.

Anställning upphör

Meddela oss när en anställning upphör. När en anställning upphör ska personen avregistreras i HSA-katalogen och SITHS-certifikaten spärras.

Namnbyte

Om en person byter namn ska ett nytt SITHS-kort beställas.

HSA-id

För att ta reda på en persons HSA-id kan du som korthandläggare logga in i SITHS Admin och söka upp personen. Alternativt be kortanvändaren att sätta sitt kort i en kortläsare, öppna Internet Explorer och gå till Ineras testsida för kort och certifikat https://test.siths.se/. I tabellens fjärde kolumn står HSA-id:et, inleds med SE.

Krav för att SITHS-korten ska fungera

 • Kort med tillhörande koder (koderna skickas till kortanvändarens folkbokföringsadress).
 • Net iD Enterprise, laddas ner gratis från gratis här
 • Kortläsare, kan beställas på vår hemsida
 • Rekommenderad webbläsare för SITHS är Internet Explorer (inte Edge).

Lås upp kort med pukkod

 • Sätt kortet i kortläsaren.
 • Högerklicka på Net iD ikonen.
 • Välj Lås upp kort med pukkod.
 • Byt kod på legitimering och/eller underskrift, beroende på vilken kod som är låst.
 • Skriv in pukkoden 8 siffror därefter ny pinkod på 6 siffror.

Byt pinkod på kortet

 • Sätt kortet i kortläsaren.
 • Högerklicka på Net iD ikonen.
 • Välj Byt pinkod.
 • Byt kod på legitimering och/eller underskrift, beroende på vilken kod du vill ändra.
 • Skriv in din gamla pinkod, ange därefter en ny pinkod på 6 siffror.

Borttappade pin- och pukkoder

Om en kortanvändare förlorat sina koder kan ni beställa en pukkod av oss. Pukkoden skickas till kortanvändarens folkbokföringsadressen inom några dagar. När personen fått sin pukkod, följ instruktionen Lås upp kort med pukkod ovan.

Problem med SITHS-inloggning?

 • Testa SITHS-kortet här: https://test.siths.se/
 • Driftinformation till de nationella e-hälsotjänsterna finns på Ineras sida för driftstatus
 • Kontrollera att rätt HSA-id är registrerat i tex Symfoni och TakeCare. Kontakta behörighetsadministratören.
 • Medarbetaruppdragen i HSA styr åtkomsten till Pascal, NPÖ, e-frikort mfl. Kontakta oss för kontroll.
 • Rekommenderad webbläsare är Internet Explorer (inte Edge).

Extern personal/inhyrd personal

Personer som har SITHS-kort från annan utfärdare kan använda ett och samma kort för flera uppdragsgivare. En förutsättning för att kortet ska fungera är att personen har sin anställning kvar hos den arbetsgivare som har gett ut kortet. Behörigheten till olika system styrs oftast via HSA-idet som finns i certifikatsinformationen på kortet.

 

Länkar

SITHS Admin (endast för ID-administratörer)

Guide – lämna ut SITHS-kort i SITHS Admin

Guide – lämna ut reservkort i SITHS Admin

Telias allmänna villkor

Beställning av kortläsare

Net iD Enterprise

Inera – Rutiner för ID-administratörer

Ineras driftstatus

Ineras testsida för kort och certifikat

Kontakt

E-post: ombud@e-identitet.se
Telefon: 018-481 19 00

Här kan ni läsa mer om våra andra tjänster