Digital identitet – som BankID - fast enklare

iDappen

Med vår egen app iDappen kan din organisation kostnadseffektivt erbjuda sina användare en digital identitet. iDappen är den absolut enklaste inloggningsmetoden för alla med en egen mobiltelefon eller surfplatta.

Digital identitet

Som BankID fast flexiblare

iDappen är den i särklass enklaste och mest kostnadseffektiva inloggningsmetoden när en egen mobiltelefon eller surfplatta kan användas. Inga användarnamn och lösenord behöver hanteras då inloggningen styrs med pinkod eller fingeravtryck i en enkel applikation. Inga tickavgifter eller avgifter per inloggning utgår.

iDappen fungerar som digital identitet via BankID men med den stora fördelen att den kan kopplas mot valfri databas eller IDP, exempelvis AD- eller GSuite-konto genom en koppling som användaren själv hanterar. Vid inloggningen kontrolleras att det ursprungliga kontot fortfarande är aktivt. Kräver det mottagande systemet ytterligare information om användarens digitala identitet hämtas den enkelt från AD-kontot eller en annan datakälla.