SITHS-certifikat via mobilapp – VårdID-appen

Säkerställer komplett tvåfaktorsinloggning med SITHS-kort på mobilen

VårdID-appen är vår egenutvecklade mobilapplikation som säkerställer komplett tvåfaktorsautentisering för vårdverksamheter som önskar använda SITHS-certifikat för att logga in mobilt till sina vårdsystem, exempelvis Treserva. Med appen kan man överföra sin identitet från SITHS-kortet till appen via vårt eget GrandID API och på så sätt använda appen för tvåfaktorsautentiseringen.

Hur fungerar VårdID-appen med SITHS-certifikat?

SITHS-certifikatet kopplas till appen så att användaren endast behöver använda den för att logga in till aktuellt vårdsystem. För att använda appen kopplas ett SITHS-kort där aktuellt HCC (Health Care Certificate) finns kopplat. Det kopplas till appen av användaren själv.

Användaren loggar in genom sin PIN-kod eller Touch-ID då SITHS-certifikatet kontrolleras. Inga inloggningstillbehör som skal eller kortläsare behövs. Användaren behöver heller inte växla appar under inloggningen eftersom det sker automatiskt.

Om en verksamhet har behov av att hämta fler attribut vid inloggningen än de som finns i SITHS-certifikatet kan det också läggas till. I de fall legitimerad personal ska arbeta mobilt mot ”ej betrodda nationella tjänster”, exempelvis NPÖ och Pascal krävs tjänsten Mobilt SITHS.

SITHS-certifikat

Vad hjälper Svensk e-identitet till med?

Efter beställning av tjänsten och nedladdning av VårdID-appen laddas SITHS-certifikatet upp. Svensk e-identitet lagrar identiteten i appen för att användaren ska kunna logga in med sin pinkod eller TouchID.