Vad ska göras när alla SITHS-certifikat ska bytas ut?

Hsa_siths_nyckel-650x420

Med anledning av att certifikaten på SITHS-korten inte uppfyller säkerhetskraven enligt kvalitetsmärket Svensk e-legitimation måste certifikaten bytas ut på samtliga SITHS-kort. Våra ombudskunder behöver inte göra någonting just nu. Svensk e-identitet kommer att kontakta alla kunder direkt för de åtgärder som ska vidtas.

Eftersom reglerna för identifiering för mottagaren av korten också skärpts måste alla Teliakort även bytas ut mot ”riktiga” SITHS-kort. Det innebär att alla som idag använder Teliakort ska ha egna kortutlämningskontor. För ensampraktiserande/enmansbolag krävs ett fysiskt möte mellan oss som utgivare och er som vårdgivare.

Dialog förs med Inera kring att byta alla Teliakort till SITHS-kort

Att byta ut Teliakorten till ”riktiga” SITHS-kort kommer innebära ökade kostnader och en del initialt arbete för många små vårdgivare. Svensk e-identitet för just nu dialog med Inera för att hitta alternativa lösningar, men i dagsläget är det ovanstående som gäller. När det är dags för utbytet kommer vi att informera om vilka åtgärder ni behöver vidta.

När måste utbytet ske?

Först när er organisation ska använda en tjänst som är ansluten till eHälsomyndighetens tjänster via ”säker åtkomst” behöver de nya certifikaten finnas på korten. I praktiken kan det ske först till sommaren 2020 men det är era systemleverantörer av exempelvis e-receptsystem som kan den exakta tidplanen. Tidplanen styrs av när de väljer att ansluta till säker åtkomst, vilket ska ske från sommaren 2020 och två år framåt.

Hur går bytet av certifikat till?

Användaren gör själv bytet via en självservicetjänst via en länk som vi kommer att skicka ut till våra ombudskunder.

Vad måste vi som vårdgivare göra nu?

Just nu behöver ni inte göra någonting. Om ni läst nyhetsbrev från Inera så kan det tolkas som att ni behöver agera nu, vilket ni som kunder till oss alltså inte ska göra. Vi kommer att kontakta alla våra kunder när det är dags att göra bytet vilket kommer att ske under första kvartalet 2020.

Mer information om SITHS Kontinuitetssäkring

Mer information om Ineras projekt SITHS Kontinuitetssäkring finns på Ineras webbplats.