Enkel åtkomst till e-frikort

e-frikort

Via Svensk e-identitet får vårdgivare enkelt åtkomst till e-frikort. E-frikort är en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för vårdbesök. E-frikort är en webbapplikation och kan också vara integrerat i ett kassasystem. I e-frikort är det möjligt att registrera patientavgifter och verifiera om patienten har e-frikort eller inte.

Behöver ni åtkomst till e-frikort, teckna avtal för våra HSA-och SITHS-tjänster och ange i avtalet (e-tjänst) att ni behöver åtkomst till e-frikort.

HSA-katalog och SITHS-kort behövs

För att kunna använda e-Frikort krävs det att organisation och personal finns registrerad i HSA-katalogen och att SITHS-kort används för inloggning*. Svensk e-identitet ser till att rätt uppgifter läggs in i HSA-katalogen och utfärdar SITHS-kort till vårdgivare. De personliga rättigheterna som sätts i HSA-katalogen kan skilja sig åt mellan olika regioner, men vanligtvis är det Användare och Administratör som används för kassapersonal.

Omfattar även SITHS-kort

Ombudstjänsten omfattar också utgivning av SITHS-kort, vilket beställs direkt av Svensk e-identitet efter att registreringen i HSA-katalogen är klar.

Era uppgifter i HSA-katalogen ger tillsammans med SITHS-korten åtkomst till flera andra nationella tjänster, exempelvis för att beställa läkemedel, logga in till olika journalsystem eller signera dokumentation.

Om ni är vårdgivare och ska börja använda e-Frikort – kontakta oss och skaffa ett avtal för ombudstjänsten.

Två steg – sen är ni igång

Innan ni kan logga in till e-Frikort måste vårdhuvudmannen (regionen) registrera vårdgivarens HSA-id. Detta erhålls av oss.

Vad är SITHS-kort?

SITHS-kort är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling som identifierar användaren på ett säkert sätt. Med SITHS-kort höjs säkerheten så att information kan delas på ett säkert sätt.